Imatero
Imatero..

Mfd. by Hetero

Imatib
Imatib..

Mfd. by Cipla

Maball
Maball..

Mfd. by Hetero

Mozifor
Mozifor..

Mfd. by Hetero

rituxan
rituxan..

Mfd. by Genentech

Soliris
Soliris..

Mfd. by Alexion Pharmaceuticals

Sprycel
Sprycel..

Mfd. by BMS India

Thalix
Thalix..

Mfd. by Fresenius Kabi